A különböző szociális és teljesítmény alapú ösztöndíjakkal, illetve a kollégiumi elhelyezéssel az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) szakbizottságai foglalkoznak. A BTK 2-2 főt delegál a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságba (SzEB) és a Pályázati és Ösztöndíj Bizottságba (PÖB).

Amennyiben bármiféle kérdésetek adódna, keressétek őket bátran a kari kihelyezett ügyfélszolgálaton (Hallgatói Pályázati Pont - HPP), e-mailben vagy telefonon!

Irodánk a DiákCentrumban, a Hallgatói Önkormányzat irodája mellett található.

 

​További HPP-ok: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1rG6vuvPaASc825vi9XaOWeFfkRA&ll=46.077249735008806%2C18.21902600463261&z=14

 

ÜGYELET

Aktuális
nyitva tartás

(pályázati időszak)

Telefonszám

E-mail

Postacím

H 8-12
K 12-16
Sz 8-14
Cs 8-14
P -
   

 72/501-500/24238 

pte.btk.hpp
@gmail.com

 
 

   

 

szakbizottság: PTE EHÖK SzEB/PÖB 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.

 

   

 

 

Leendő hallgatóinknak:

A PTE BTK kollégiumai
Útvonalak a kollégiumok és a campusok között

PÁLYÁZATOK

Térítési és juttatási szabályzat

Kollégium

Kollégiumi díj visszafizetési kérelemhez ide kattintva érhetitek el a formanyomtatványt, melyet az EHÖK-re kell eljuttatnotok (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.)


Felsőéves kollégiumi pályázat

A kollégiumi férőhelyekre a felsőévesek a tavaszi szemeszter végén pályázhatnak tanulmányi eredmény, tudományos munka, közéleti tevékenység, szakkollégiumi tagság vagy szociális helyzet alapján. A  pályázat leadása elektronikus formában, a Neptun felületén keresztül történik. 

Szükséges lehet a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat benyújtása! Lásd alább!

Az EHÖK honlapján további információkat és a gyakran ismételt kérdésekre választ kaphattok. http://pteehok.hu/kollegiumi-palyazat

Pályázat elektronikus leadási határideje: 2017. június 12. 12:00
Pályázat személyes, postai beérkezés határideje: 2017. június 13. 12:00

 

 
   NEM AKTUÁLIS

  

Kiírás és pontozási útmutató

  

  

 


Elsőéves kollégumi pályázat

Az elsőévesek július végén, a ponthatárok meghúzását követően tudnak jelentkezni kollégiumi férőhelyre. Szociális helyzet és tanulmányi eredmény alapján tudják leadni jelentkezésüket.  A  pályázat leadása elektronikus formában, a Neptun felületén keresztül történik. A Bölcsészettudományi Kar alapvetően négy kollégiumban tud elhelyezést biztosítani a hallgatóknak az aktuális tanévre: Jakabhegyi Kollégium, Boszorkány Kollégium, Szántó Kollégium és a Szalay László Kollégium.

Szükséges lehet a Rendszere Szociális Ösztöndíj pályázat benyújtása! Lásd alább! 

Pályázat kiírásának várható időpontja: 2017. július vége

  NEM AKTUÁLIS

  Kiírás

  Útmutató

  

 


Évközi kollégumi pályázat

Félév közben is van lehetőségetek kollégiumi férőhely igénylésére, az erre rendszeresített nyomtatvány az Évközi kollégium kérvény segítségével. Tanulmányi, szociális, közéleti és tudományos jogcímeken tud minden hallgató jelentkezni a megfelelő igazolások csatolásával. Amennyiben a kollégiumok telítettek úgy a Bizottság várólistát képez, és férőhely felszabadulás esetén a várólista alapján tölti fel újra a megüresedett helyeket.

Szükséges lehet a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázat benyújtása! Lásd alább!

  AKTUÁLIS

További információk: 
http://pteehok.hu/kollegiumok/jelentkezes/evkozi-kollegium/


Űrlap 
 

 
 


Esélyegyenlőségi pályázat 

Szociális rászorultság esetén lehetőséged van, hogy a PTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzata (EHÖK) átvállalja a teljes kollégiumi díjat. Az EEP-n az a hallgató vehet részt, aki az adott tanévre kollégiumi elhelyezést nyert el, továbbá határnyos helyzetű, árva, családfenntartó vagy az, akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg. A  pályázatokat a DJKB irodába kell benyújtani, de az EHÖK bírálja el a TJSZ 2. melléklete alapján.

Pályázat benyújtási határideje: 2017.október 3. 12:00

  AKTUÁLIS

  Kiírás


További információk: http://pteehok.hu/palyazatok/eselyegyenlosegi-palyazat-170766

Ösztöndíjak


Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Elsősök kiegészítő Alaptámogatása (RSZÖ)

Az RSZÖ az egyik legfontosabb a megpályázható ösztöndíjak közül. Mint a neve is mutatja szociális rászorultság esetén igényelhető. Pusztán az űrlap kitöltése nem elegendő a sikeres pályázáshoz, ugyanis a szociális helyzetedről tett állításaidat hivatalos dokumentumokkal kell alátámasztanod. A pályázatot elektronikus óton tudod kitölteni Neptunban az ügyintézés-kérvények menüpontban, és az itt kapott véglegesített adatlapot, valamint a kitöltési útmutatóban jelzett igazoló dokumentumokat kell eljuttatnod a DJKB irodájába.

Az Elsősök Kiegészítő Alaptámogatása egy szociális alapú pályázat, melyet a Rendszeres Ösztöndíj Pályázattal egyidejűleg tud benyújtani tanulmányait most megkezdő hallgató BA, MA és FSZ képzésben, akik megfelelnek a következő feltételeknek: árva (25 év alatt) / félárva / családfenntartó / nagycsaládos / hátrányos helyzetű / halmozottan hátrányos helyzetű / tartós nevelésbe vették / fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászoruló / gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt, és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez szükséges ponthatár elérte!

Fontos, hogy csak az elektronikus úton benyújtott pályázatokat áll módjában a Bizottságnak elfogadni! A papír alapú pályázás nem elegendő! Véglegesítés után a bevitt adatokat összegző űrlapot ki kell nyomtatni, és aláírva elküldeni a Bizottság részére, azokkal a dokumentumokkal együtt, melyeket a kitöltési útmutató előír!

A pályázatokat elektronikusan a Neptun-felületén szeptember 4. 08:00 óra és 2017. szeptember 14. 12:00 között lehet benyújtani. 
Az elektronikusan benyújtott dokumentumokat a jelentkezés érvényesítéséhez a szükséges papír alapú mellékletekkel együtt el kell juttatni a Hallgatói Pályázati Pontokra! 
Személyes leadási határidő: 2017. 09. 14. 15:00
Postai leadási határideje:  2017. 09. 12. 

  NEM AKTUÁLIS

Kiírás

 Űrlap

Kitöltési útmutató

Segédlet az elektronikus űrlap kitöltéséhez

 RSZÖ űrlap egyéb pályázatokhoz

Jövedelemnyilatkozat

NAV meghatalmazás


 Rendkívüli Szociális Ösztöndíj (RKSZÖ)

Abban az esetben igényelhető, ha szociális helyzetedben váratlan változás történik: közvetlen családon belüli haláleset, lopás, baleset, eltartó munkahelyének elvesztése, házasságkötés és gyermekszületés. A pályázati űrlap kitöltése mellett a megfelelő igazolás csatolása is szükséges a sikeres pályázáshoz. Csak a három hónapnál nem régebbi eseteket áll módunkban elfogadni. AZ RKSZÖ csak egyszeri juttatás, és szemeszterenként egyszer lehet megpályázni.

 
.

 NEM AKTUÁLIS

 További információk: http://pteehok.hu/rendkivuli1617-2

  

 

 


Szakmai Gyakorlati Ösztöndíj 

A Szakmai Gyakorlati Ösztöndíjban az a hallgató részesülhet, aki tanulmányaiból kifolyólag kötelező szakmai gyakorlaton vesz részt, továbbá a gyakorlat helye az egyetem székhelyétől, és a lakóhelyétől legalább 30 km távolságra található, és nem biztosítanak számára kollégium elltást. A pályázat elbírálása a szociális körülményei alapján, pontrendszer segítségével történik. Tehát nélkülözhetetlen az RSZÖ (lásd fent) benyújtása, továbbá szükséges a szakmai gyakrolatot biztosító hely által kiállított igazolás is.

Pályázat kiírásának várható időpontja: 2017. szeptember eleje

 NEM AKTUÁLIS

Kiírás

Űrlap

 


Intézményi Szakmai Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ)

Az ISZTÖ a tantevi követelményeken túl véghezvitt tudományos tevékenységet, sportot, művészeti vagy közéleti tevékenységet értékeli az erre kiállított űrlap segítségével. A pályázati űrlapot a szükséges igazolásokkal a DJKB-nak lehet benyújtani. Csak az egyetemi tanulmányok alatt elért, és korábban be nem számított eredmények értékelhetők.

Pályázat kiírásának várható időpontja: 2017. szeptember közepe
 

  NEM AKTUÁLIS

  Kiírás

  Űrlap

 

Tehetség pályázat


NEM AKTUÁLIS
További információk: http://pteehok.hu/palyazatok/ehok-tehetseg-osztondij-293366
 

További kari pályázatok

Köztársasági Ösztöndíj

Kriszbacher Ildikó Ösztöndíj

Költségtérítés-mérséklési kérelem

   

 


Illetékes:
Tanulmányi Osztály


Illetékes:
Tehetséggondozási
Iroda

Dékáni utasítás

További pályázatok

Polgármesteri
Ösztöndíj

PTE Átütő Tehetségek Ösztöndíjprogram

Klebelsberg Képzési
Ösztöndíjat

   

 

Illetékes: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

PTE OIG Tehetséggondozási Iroda

KLIK

Javasolt formanyomtatványok

Elsőfokú Fellebbezés 

Másodfokú fellebbezés 

Kollégiumi méltányossági kérelem

 

© 2009-2017 PTE BTK HÖK

Impresszum