Kollégiumi pályázati kiírás

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottsága a PTE SZMSZ 6. számú melléklete a térítési és juttatási szabályzat (továbbiakban: TJSZ) 35. §-ában foglaltakra figyelemmel a 2013/2014-es tanév vonatkozásában, kollégiumi ellátásra az alábbi pályázatot írja ki.

„Érvényes pályázatot nyújthat be, aki az Egyetemre felvételt nyert, illetve az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban áll (továbbiakban: hallgató), függetlenül attól, hogy milyen képzési szakra, milyen tanulmányi rend szerint nyújtotta be felvételi kérelmét vagy létesített az Egyetemmel hallgatói jogviszonyt.”

[TJSZ 35. §,(3) bekezdés]

 

A pályázati kérelmet a Modulo felületén, elektronikusan kell benyújtani

2013. június 14. napjáig. 23:59

 

A kollégiumi elhelyezés elnyerhető

-       szociális rászorultság,

-       tanulmányi eredmény,

-       szakmai, tudományos, sport és művészeti tevékenység

-       közéleti tevékenység

alapján.

 

A pályázó több jogcímen is kérheti felvételét a kollégiumba.

A pályázathoz, az egyes jogcímek szerint külön meghatározott dokumentumokat papíralapon a DJKB részére kell eljuttatni, legkésőbb

2013. június 20. napjáig

a következő címre:
PTE BTK DJKB

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

 

A szociális rászorultság igazolása tekintetében a szociális ösztöndíj pályázati űrlapot kell papír alapon benyújtani és csatolni kell hozzá a pályázati útmutatóban megjelölt dokumentumokat.

Amennyiben a hallgató a 2012/13 tanév tavaszi szemeszterében adott be rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot és az érvényes volt, úgy kérhető, hogy az ott megállapított pontszámait vegye figyelembe a Bizottság a pályázat elbírálásánál.

(az erre rendszeresített nyilatkozatot innen tölthetitek le).

Amennyiben a pályázó tanulmányi alapon kéri kollégiumi elhelyezését, úgy papír alapú dokumentum csatolása nem szükséges. A tanulmányi jogcím esetén a pályázó utolsó lezárt aktív félévének korrigált kredit indexe kerül figyelembe vételre.

Szakmai, Tudományos, Sport, Művészeti tevékenység igazolása tekintetében az Intézményi, Szakmai, Tudományos pályázati űrlapot kell papír alapon benyújtani és csatolni kell hozzá a pályázati útmutatóban megjelölt dokumentumokat. Amennyiben a hallgató a 2012/13 tanév tavaszi szemeszterében adott be Intézményi, Szakmai, Tudományos ösztöndíj pályázatot és az érvényes volt, úgy kérhető, hogy a Bizottság az abban a pályázatban megállapított pontszámot vegye figyelembe.

 (az erre rendszeresített nyilatkozatot innen tölthetitek le).

Amennyiben a pályázó közéleti tevékenység alapján kéri kollégiumi elhelyezését, úgy papír alapú dokumentum csatolása nem szükséges.

Amennyiben a hallgató nem csatolta papíralapon a szükséges dokumentumokat, a DJKB a jelentkezést a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el. Amennyiben a jelentkező pályázata olyan mértékben hiányos, amely a pályázat elbírálását nem teszi lehetővé, úgy a DJKB a jelentkezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A PTE kollégiumaiban fizetendő kollégiumi díj összege várhatóan az alábbiak szerint alakul:

Balassa Kollégium (csak ÁOK-s hallgatók vehetők fel)

12.000 Ft

Boszorkány Kollégium

18.000 Ft

Jakabhegyi Kollégium

18.000 Ft

Szalay László Kollégium

18.000 Ft

Szántó Kollégium (A,C szárny)

18.000 Ft

Szántó Kollégium (D szárny)

16.000 Ft

IGyK Kollégiuma

12.000 Ft

Laterum Kollégium (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Szombathelyi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Zalaegerszegi Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

ETK Kaposvári Kollégiuma (csak ETK-s hallgató vehető fel)

12.000 Ft

Fenti árak tekintetében a változtatás jogát a PTE fenntartja.

Az elektronikus pályázat elérhető a https://modulo.tr.pte.hu/modulo/ weblapon bejelentkezés után.

Elektronikus jelentkezés határideje

2013. június 14., (péntek)  23:59 óra.

 

Pályázathoz csatolandó igazolások beérkezésének határideje:

2013. június 20., Csütörtök ,16:00 óra.

A pályázatot és a szükséges mellékleteket kérjük a DiákCentrumban található BTK DJKB irodában leadni, vagy postai úton elküldeni az alábbi címre:

PTE BTK DJKB

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Késve leadott, illetve formailag nem megfelelő, továbbá a hiányosan kitöltött pályázatokat a Bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja!

 

Kérjük figyelmesen, olvassák el a pályázati űrlapot, a tájékoztató segédletet illetve annak kitöltési útmutatóját!

A fellebbezési eljárásban hiánypótlásra nincs lehetőség!

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítéseket az ETR-ben megadott e-mail címekre küldjük!

 

Ezúton felhívjuk a figyelmüket, hogy az idei évtől kezdődően a kollégiumi házirend, illetőleg az egyetemi szabályok megsértése a kollégiumi pályázat elbírálásánál az alábbi pontlevonásokat vonhatja maga után.

-       5 napon túli kollégiumi díjtartozás: -1 pont/alkalom

-       károkozás: -2-5 pont/alkalom

-       felszólítás: -5 pont/alkalom

-       fegyelmi eljárás: -10 pont/alkalom

 

Díjtartozások tekintetében a pontlevonások csak a jövő évtől kerülnek figyelembe vételre, így kérjük, fokozottan figyeljenek a kollégiumi díj határidőre történő befizetésére!

 

Pécs, 2013. május 31.

 

                                                                                                          PTE BTK DJKB